ต้นคิดหรือมีชื่อเสียงว่าเป็นช่าง จัดดอกไม้ นั้นล้วนเป็นเจ้านายฝ่ายในและข้าราชการทั้งสิ้น ทั้งนี้เนื่องจาก พระบรมมหาราชวังเป็นสถานที่อบรมหญิง และ เรียนจัดดอกไม้ สอนดอกไม้  ได้เป็นอย่างดี บรรดาเจ้านายต่างกรม ข้าราชการ เศรษฐี คหบดี ที่ปรารถนาจะให้ลูกสาวหลานสาวตนรอบรู้ในศิลปะวิทยาการและจรรยามารยาทแล้ว ก็มักจะส่งลูกสาวหลานสาวของตนเข้าไปอยู่กับเจ้านายผ่ายใน

พระบรมมหาราชวัง

credit: panfantour.com

สุดแต่ว่าจะคุ้นเคยกับพระองค์ใด เมื่อมีงานพระราชพิธีต่างๆมาก และเจ้านายก็ทรงประกวดกันประดิษฐ์ดอกไม้ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือตกแต่งพระแท่นมณฑลทรงกะเกณฑ์ข้าหลวงให้ช่วยกันทำตามถนัด หัดเด็กๆพร้อมกันไปด้วย เช่น ตอนแรกก็หัดให้ปลิดก้านดอกไม้ ปลิดกลีบดอกไม้ไปตามประสาเด็ก ต่อมาค่อยหัด ร้อยมาลัย ดอกไม้ต่อกันให้ยาวแบบง่ายๆ แล้วฝึกหัดร้อยตาข่ายหรือพับกลีบดอกไม้ใบไม้ให้ผู้ใหญ่ ร้อยมาลัยหรือประดิษฐ์พุ่มดอกไม้ต่อไป เมื่อใดมีฝีมือทำได้เรียบร้อยเป็นที่ไว้วางใจได้ ก็จะได้รับการฝึกสอนให้รู้จักประดิษฐ์ดอกไม้ให้เป็นชิ้นเป็นอันสืบไป

การเรียนเป็นไปในทำนองจำต่อๆกันลงมาและค่อยทำค่อยไปจนชำนาญ การที่จะรู้ว่าสิ่งใดงามหรือไม่งามตรงไหนนั้น ต้องอาศัยประสบการณ์ที่เคยเห็น เคยทำมามาก และมีสติปัญญาเฉียบแหลมเฉลียวฉลาด ก็ย่อมสามารถและมีศิลปะในการประดิษฐ์จัดแต่งดอกไม้ได้ดี เมื่อบิดามารดาเห็นว่าลูกหลานของตนมีความรู้ความชำนาญ ทั้งรู้จักระเบียบประเพณีต่างๆดีพอควรแล้ว ก็ทูลลาเอาลูกหลานของตนออกมาอยู่บ้านและมีเหย้าเรือนกันต่อไป เมื่อทางบ้านมีงานใด เช่น งานสมรส งานอุปสมบท โกนจุก ทำบุญอายุ หรืองานศพ เป็นต้น ต่างก็ประดิษฐ์แต่งดอกไม้อวดฝีมือกันเพื่อโฆษณาว่า ลูกหลานของตนได้ศึกษาดีมาจากพระบรมมหาราชวัง ความเจริญในการประดิษฐ์จัดแต่งดอกไม้ จึงได้แพร่หลายออกไปทั่วราชอาณาจักร

วิชาการประดิษฐ์ดอกไม้สดจะเจริญรุ่งเรื่องยิ่งขึ้นไปได้นั้น ต้องอาศัยผู้ที่รักจะศึกษาค้นคว้า ทดลอง ดัดแปลงแก้ไข ต่อเติมเสริมแต่งต่อไปอีก และการที่จะมีผู้รักจะศึกษาค้นคว้าเช่นว่านี้ ก็ย่อมต้องอาศัยเครื่องปลุกใจหรือเร้าใจด้วยชื่อเสียง เกียรติยศและผลประโยชน์เป็นสำคัญ เมื่อฟังคำบอกเล่าของคนเก่าคนแก่ ที่มีอายุร่วมสมัยในรัชกาลที่ 6-9 จะเห็นได้ว่าในรัชกาลที่ 9 เป็นยุคสมัยที่มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องรูปแบบ วัสดุ และได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้งานประดิษฐ์พัฒนาเป็นไปในรูปของธุรกิจ จำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นให้คนต่างชาติรับรู้ในความมีวัฒนธรรมด้านการประดิษฐ์ดอกไม้สด ที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทย งานมงคลต่างๆที่คนไทยปฏิบัติสืบต่อกันมามีพิธีต่างๆ

โรงเรียนบุหงาส่าหรี ไม่ได้ส่งเสริมเพียงการ เรียนร้อยมาลัย รูปแบบไทยเดิมเท่านั้น แต่ยังเพิ่มการเรียนการสอนแบบร่วมสมัย การจัดดอกไม้แบบลักษณะมาตรฐานสากล และยังมีหลักสูตรอีกมากมายให้ผู้ที่สนใจได้เลือก เน้นศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจการดอกไม้ ตั้งแต่การเลือกซื้อ ไปจนถึงการดูแลรักษา และอื่นๆ ความแตกต่างของที่นี่กับที่อื่นๆมีอยู่มาก ทั้งเรื่องของสถานที่เรียน ซึ่งเรียน ณ เรือนไทย องค์ประกอบสิ่งแวดล้อม และบรรยากาศที่เหมาะต่อการฝึกฝนเป็นอย่างยิ่ง และยังสะดวกต่อการเดินทาง มีที่จอดรถรองรับ และมีคาเฟ่ด้านหน้า และสวนให้นั่งพักผ่อน หรือนั่งรอได้ และอื่นๆอีกมากมาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X
WhatsApp WhatsApp us